Burgers en Stoommachines

Burgers en Stoommachines (1800-1900) In de beginjaren van de negentiende eeuw draagt de Franse Republiek Oeffelt en Boxmeer tegen betaling over aan het Bataafse Gemenebest. Het Gemenebest wordt opgevolgd door het Koninkrijk Holland (1806-1810) onder Lodewijk Napoleon, en het Keizerrijk Frankrijk (1810-1814). Na het Congres van Wenen komt Boxmeer in 1815 bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

canon-algemeen-11In 1806 koopt jonkheer Leopold van Sasse van Ysselt het kasteel van Boxmeer. Dit verkeert door verzakking in slechte staat, en al snel moet een deel gesloopt worden. Alleen de oostelijke vleugel van het in Franse stijl gebouwde paleis blijft behouden. De in de Franse tijd ingevoerde vrijheid van godsdienst, en de afschaffing van heerlijke rechten blijven niet zonder gevolgen in Boxmeer en omgeving. Boeren zijn niet meer verplicht hun graan te laten malen bij de molens die toebehoren aan de heren van Cuijk en Boxmeer. Het katholiek gebleven Boxmeer moet protestanten tolereren, en in Vierlingsbeek moeten de protestanten de oude Laurentiuskerk weer aan de katholieken teruggeven.

canon-boxmeer-11In 1878 wordt het “Duitse lijntje”, de spoorlijn Boxtel – Wesel, in gebruik genomen. Vanaf 1881 rijdt hierover een rechtstreekse trein van Londen via Vlissingen en het grensstation Gennep naar Berlijn. Veel vorsten, waaronder de Russische tsaren, en diplomaten maken gebruik van dit traject. Boxmeer krijgt in 1883 een eigen station. Op 1 juni van dat jaar stappen de eerste reizigers uit om in de parochiekerk het Heilig Bloed te gaan vereren. Ze worden op het feestelijk versierde station ontvangen door de burgemeester en de voltallige gemeenteraad.