Eerste Bewoners

Eerste bewoners (300.000-10.000 v.Chr.) Tijdens de Oude Steentijd is het klimaat erg variabel. Warme en koude periodes (ijstijden) wisselen elkaar af. Voor het begin van de op een na laatste ijstijd (Saale) kwamen er mensen naar Noordwest-Europa. Tijdens deze Saale-ijstijd lag een groot deel van noordelijk Nederland onder een dikke ijskap. Het was toen zo koud dat de mensen weer wegtrokken naar het warmere zuiden van Europa. In de daaropvolgende Weichsel-ijstijd zag ons land eruit als een toendra. Toch waren er toen al wel mensen in het gebied waar nu Boxmeer ligt.

canon-algemeen-1De vroegste Boxmerenaren waren jager-verzamelaars. Zij gingen eenvoudig gekleed, bouwden simpele hutten en leefden van de jacht op grote dieren zoals bosolifanten en neushoorns. Deze jager-verzamelaars waren al in het huidige Boxmeer aanwezig vanaf ongeveer 250.000 jaar geleden. Toen later het ijs kwam, verdween deze ‘oermens’ weer. Daarna, tijdens de Weichsel-ijstijd, kwamen er andere ‘moderne’ mensen in de Boxmeerse regio. Deze mensen jaagden ook, maar dan op rendieren en wilde paarden.

canon-boxmeer-1De resten die de vroegste mensen hebben achtergelaten liggen vaak onder een metersdik pakket zand en klei. Daarom wordt er niet veel van teruggevonden. Toch is er een aantal zeer bijzondere vondsten gedaan in de gemeente Boxmeer. Zo zijn er verschillende vuurstenen werktuigen gevonden in Overloon. De oudste hiervan is een vuistbijl die circa 250.000-150.000 jaar oud is (zie foto).