Eerste Boeren

canon-algemeen-3

Eerste Boeren (5000-800 v.Chr.) Na een warme en natte periode aan het einde van het Mesolithicum verandert het klimaat weer. Het wordt droger en de temperatuur daalt langzaam tot onze huidige waarden. Het stabielere klimaat gekoppeld aan radicale innovaties op het gebied van voedseleconomie zorgden voor een aantal ingrijpende veranderingen in de leefwijze van de mens.

In het Midden-Oosten is men al duizenden jaren eerder begonnen met het verbouwen van gewassen en het houden van dieren. Tijdens het Neolithicum bereikt deze nieuwe manier van voedselproductie ook Nederland. Een cultuur die in de archeologie bekend staat als de “Bandkeramiekers” (vanwege het kenmerkende aardewerk) introduceert het nieuwe concept eerst in Limburg en later ook stroomopwaarts langs de rivieren. Bomen worden gekapt om akkers aan te leggen. De mensen migreren niet langer met de seizoenen mee, maar blijven het hele jaar op één plek wonen.

canon-boxmeer-3In Vierlingsbeek is een scherf Klokbeker-aardewerk en een unieke vuurstenen pijlspits gevonden. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen, o.a. in Oeffelt en Overloon, geslepen stenen bijlen gevonden. Naast deze bijzondere vondsten zijn er vele archeologische resten, zoals stenen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, aangetroffen in de gemeente Boxmeer.