Ontdekkers en Hervormers

canon-algemeen-8

Ontdekkers en hervormers (1450-1600) In politiek opzicht is deze periode behoorlijk turbulent. Boxmeer wisselt gedurende de 15e en het begin van de 16e eeuw meerdere malen van kant. De grootmachten Brabant en Gelre zijn regelmatig in conflict met elkaar en het Land van Cuijk – waar Boxmeer toen deel van uitmaakte – is afwisselend Brabants en Gelders. In 1473 gaat het Land van Cuijk over aan het Bourgondische Rijk, waar het tot het einde van de 15e eeuw deel van uitmaakt tot het in 1505 eigendom wordt van de Heren van den Bergh. Uiteindelijk komen de stad Grave en het Land van Cuijk in 1559 in het bezit van Prins Willem (de Zwijger) van Oranje, Graaf van Nassau. Boxmeer blijft echter buiten Staatse handen en in het bezit van de Familie Van den Bergh.

canon-boxmeer-8In deze periode ontstonden de gildes. In Boxmeer waren de gildes voornamelijk kerkelijke broederschappen die als voornaamste geestelijk doel de beoefening der christelijke deugden hadden. De broeders moesten net als nu nog het geval is een christelijk geloof hebben en van onbesproken gedrag zijn. Voorbeelden van gildes die uit die periode stammen zijn het Gilde van het Heilige Sacrament (1482), Gilde van Groeningen (1494) en Sint Antoniusgilde Sambeek (1574).

In de 1568 breekt de Tachtigjarige oorlog tussen de nieuwe Nederlandse Republiek en het Spaanse Rijk. Eén van eerste wapenfeiten in Boxmeer is de verwoesting van het Kasteel Boxmeer op bevel van de Hertog van Alva in 1572.