Regenten en Vorsten

canon-algemeen-9Regenten en vorsten (1600-1700) Ondanks het feit dat het Land van Cuijk al geruime tijd in Staatse handen is, komt Graaf Frederik II van den Bergh in 1615 tot de conclusie dat de Heren van Boxmeer – hijzelf dus – soeverein zijn. Dat wil zeggen, zij betalen geen belasting, noch aan de Generale Staten, noch aan de koning van Spanje. Daarnaast is de Vrije Heerlijkheid Boxmeer altijd katholiek gebleven tijdens de Reformatie. De uitstekende connecties met het Spaanse hof, alsmede met Italiaanse en Duitse adellijke families, die de Boxmeerse Heren hadden was de reden dat zij hier mee weg kwamen.

Gedurende deze periode vestigen zich een aantal rijke, adellijke, roomse families in Boxmeer. Tevens wordt een Karmelietenklooster gesticht. Toch is er ook veel ellende – de eerste helft van de 17e eeuw staat in het teken van de Tachtigjarige oorlog. Triest dieptepunt is het jaar 1636, waarin Spaanse, Portugese en Kroatische soldaten plunderend en moordend door de Boxmeerse regio trekken, waarna in datzelfde jaar de pest uitbreekt. In Oeffelt overleven slechts 3 echtparen.

canon-boxmeer-9Met de Vrede van Munster in 1648 is de oorlog voorbij. Toch is het allerminst goed nieuws voor het Staatse deel van Boxmeer (Beugen, Sambeek en Vierlingsbeek), want de veroverde gebieden in Brabant komen nu definitief onder het bewind van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vrijwel direct wordt het katholieke geloof in dat deel van het huidige Boxmeer verboden. De Vrije Heerlijkheid Boxmeer zelf valt buiten de Republiek en blijft onverminderd katholiek.