Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van HistoryBox Boxmeer de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. HistoryBox Boxmeer is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Privacy statement
HistoryBox Boxmeer respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ingestuurde bijdrages (zoals verhalen en foto’s) van websitebezoekers worden eigendom van HistoryBox Boxmeer.

Wij houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

HistoryBox Boxmeer maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de site. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.

HistoryBox Boxmeer kan haar privacystatement wijzigen. De laatste versie is altijd hier te vinden.