Berichten

Maasheggen in de running voor natuuricoon

Fiets je weleens door het Maasheggengebied? Dan is er een kans dat je straks door natuurlijk werelderfgoed fietst. Het gebied wil de status van natuuricoon krijgen en zal daarvoor meedoen aan een wedstrijd die wordt geïnitieerd door de rijksoverheid.

Het Maasheggenlandschap is een bijzonder cultuurlandschap van de Oeffelter Meent. In 1400 werd het eigendom van de Kruisheren van het klooster St. Agatha en konden boeren uit de omgeving de grond pachten. De verschillende meidoorn- en sleedoornheggen werden geplant om het vee binnen de wei te houden. Op meer plekken in Nederland waren er in de middeleeuwen zulke heggen te vinden, maar de Maasheggen zijn de enige die er nu nog staan.

Vorig jaar ging dit unieke stuk landschap bijna verloren door het verlies van de natuurstatus en de verkoop van grond. Gelukkig doneerde de Postcode Loterij in januari 1,34 miljoen euro aan de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), waarmee zij grond in het gebied kon opkopen om deze te herstellen en te beheren. Een natuuricoonstatus zal een volgende stap zijn in het veiligstellen van de Maasheggen.

De inschrijving van de verkiezing is ondertussen begonnen, Kandidaten moeten hiervoor een bidbook maken waarin zij aangeven wat het gebied zo uniek maakt. Een jury onder leiding van Pieter Vollenhoven maakt uit de inzendingen een selectie waar na de zomer op kan worden gestemd. De drie beste natuurgebieden van Nederland zullen de komende jaren worden gepromoot als ‘iconen van de Nederlandse natuur’, vergelijkbaar met de beroemde tulpen- en molenlandschappen.