Romeinen

romeinen-200xxNadat Julius Caesar Gallia heeft veroverd, zijn de Romeinen enkele decennia later al opgerukt tot voorbij Nijmegen. In deze regio aan de noordgrens van het Romeinse Rijk wordt direct begonnen met de aanleg van heerwegen, die snel transport en troepenverplaatsing mogelijk maken. Op de westoever van de Maas wordt langs Boxmeer ook een heerweg aangelegd, wat een groot aantal veranderingen in gang zet. Langs de weg ontstaan nieuwe nederzettingen en de lokale bevolking krijgt via kooplieden toegang tot geïmporteerde goederen als aardewerk en glas. Tot deze ontwikkelingen blijft het echter niet beperkt. Ontdek hoe het leven van de lokale bevolking veranderde en werd beïnvloed door de aanwezigheid van Romeinse soldaten.

Terra sigillata (Romeins aardwerk) met stempel, gevonden in Sterckwijck