Maasheggenvlechten

PrijsjeJulius Caesar staat bekend als een geweldig veldheer. Sommige historici noemen hem zelfs een tactisch genie. Je zou niet verwachten dat het leger van deze Romeinse keizer zich makkelijk laat stoppen. Toch treffen ze in Gallië een geduchte tegenstander: heggen aan de oevers van rivieren. Julius Caesar schrijft in zijn Bello Gallico vol frustratie dat de Nerviërs (de toenmalige inwoners van België en Zuid-Nederland) ‘jonge bomen [hadden] gekapt en neergebogen, zo dat die aan de zijden nog talrijke takken lieten ontspruiten, en daartussen plantten zij braam- en doornstruiken. Op die wijze vormden deze heiningen bolwerken, alsof ’t wallen waren, door welke men niet alleen niet binnendringen, maar zelfs met de blik niet doordringen kon.’

De mythe gaat rond dat Caesar in de Bello Gallico ook doelde op de maasheggen in het huidige Oost-Brabant. De maasheggen in de gemeente Boxmeer dateren echter van de Middeleeuwen. In de Romeinse tijd was het langs de oevers van de Maas veel te nat voor akkerbouw. De maasheggen werden in de Middeleeuwen aangelegd voornamelijk als afscheiding voor weilanden. Ondoordringbaar voor het vee en voor roofdieren van buitenaf zijn maasheggen eigenlijk een ouderwetse vorm van prikkeldraad. Daarnaast is het ook  handig dat slib dat bij overstromingen in de heggen blijft hangen en zo het land vruchtbaar maakt.

Helaas is een groot deel van de maasheggen in Nederland verdwenen, onder andere door de komst van ons ijzeren prikkeldraad. Gelukkig zijn er in de gemeente Boxmeer nog genoeg te vinden! Eens per jaar vindt er zelfs een Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten plaats. Zo komt er elk jaar weer een stuk maasheg bij! Er strijden meer dan honderd heggenvlechters tegen elkaar om de mooiste en beste heg te vlechten. De winnaars krijgen de Gouden Hiep, een wisseltroffee. Iedere 2e zondag van maart vindt het kampioenschap plaats. Meer informatie is te vinden op de site van het NK Maasheggenvlechten.