Schieten voor zilver

schieten-voor-zilver-150xxMannen en vrouwen gekleed in kleurrijke kostuums met wuivende pluimen op hun hoeden trekken door de straten. Gewapend met trommels, trompetten en andere luidruchtige instrumenten kondigen zij hun komst aan. Met wapperende vlaggen met daarop kleuren en wapens laten zij trots zien bij welk gezelschap ze horen. Soms lijkt het alsof de Middeleeuwen zijn teruggekeerd in de gemeente Boxmeer. Het is niet zo gek dat de kostuums aan dit tijdperk doen denken. De meeste schuttersgilden die u op deze manier kunt herkennen, zijn opgericht in de Middeleeuwen tussen 1100 en 1600. In eerste instantie zijn veel gilden kerkelijke broederschappen, die ter ere van een heilige opgericht worden. Dit is vaak nog terug te zien in de naam. In de gemeente Boxmeer zijn er bijvoorbeeld het Sint Theobaldusgilde, het Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten-gilde en het samengestelde Sint Antonius-, Sint Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde.

De broederschappen krijgen al snel een andere functie. In de onveilige Middeleeuwen is het hard nodig om kerken en dorpen te beschermen, zowel tegen branden en overstromingen als tegen onverlaten. Daarom worden de broederschappen omgevormd tot schuttersgilden.

Tegenwoordig hoeven de gilden gelukkig niet meer gewapend ten strijde te trekken. Toch is het strijdelement niet verdwenen bij de gildes. De meeste gildes organiseren nog altijd schietwedstrijden. Hierbij wordt de ouderwetse kruisboog gebruikt, maar ook het moderne geweer. Ook vaandelzwaaien, trommen en het lopen van optochten kan leiden tot een prijs. In de gilde-wereld zijn ingegraveerde zilveren schildjes de meest gangbare prijs. Deze schildjes kan de winnaar vervolgens trots dragen op zijn kleding.

Sinds 2013 staan de tradities van de schuttersgilden op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Hiermee erkent heel  Nederland  het belang van de mooie tradities van de gildes, die vanzelfsprekend behouden moeten worden!