Steenstraat zilverstraat

steenstraat56Boxmeer heeft een rijk verleden, dit is onder meer te danken aan de Boxmeerse zilversmeden. De historische waarde van de zilversmeden voor Boxmeer is groot. Vanaf de 18de eeuw tot de 20ste eeuw zijn verschillende edelsmeden actief. De edelsmeden zijn vooral actief in de Steenstraat, die vroeger bekend was onder de naam Keystraat. Een zilversmid maakt grote gebruiksvoorwerpen zoals schalen, bokalen en andere grote gebruiksvoorwerpen, vaak voor de kerk.

Op de werken van de Boxmeerse zilversmeden staan meestertekens. Deze stempels werden er door de zilversmid opgezet, zodat de herkomst van elk stuk tot bij de maker zelf kon worden nagegaan. Dit meesterteken was het persoonlijke stempel van de maker. Dit heeft hij verkregen door het afleggen van de gildenproef. In Boxmeer zelf is naar alle waarschijnlijkheid geen edelsmedengilde aanwezig geweest. Voor hun meesterproef gaan de zilversmeden naar Grave of Den Bosch.  Het zilverstuk wordtvervolgens door de keurmeester gecontroleerd op het juiste gehalte zilver of goud. Hij zette ook een stempel op het stuk. Dit keurmerk had in Boxmeer de vorm van een bokje.

Klik hieronder op de percelen en ontdek meer van de zilversmid die er woont!